Frøya og Hitra barne- og familietjenestene
- Forebyggende arbeid blant barn, unge og deres familier Gi råd og veiledning i vanskelige livssituasjoner Avlastning og støttekontakt Foreta undersøkelser i saker der barns rettssikkerhet, trygghet og levevilkår står i fare Samarbeide tett med andre faginstanser Alle tjenestene er gratis.Du finner oss på: Hitra og Frøya familie sentrer.

Ergoterapitjenesten
-  hjemmebesøk i forbindelse med kartlegging av funksjonsnivå målrettet trening for å bedre funksjonsnivået veiledning i forhold til riktig type bruk av hjelpemidler utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager kontaktperson innen syn- og hørselshjelpemidler og ift. hjelpemiddelsentralen vedr. informasjon, kursvirksomhet m.v. tilpasninger i bolig, montering og service av trygghetsalarmer hjelpemidler for aktiviteter i dagliglivet, forflytning, kommunikasjon m.v. opplæring i bruk av hjelpemidler formidling, skrive søknader til hjelpmiddelsentralenAlle tjenestene er gratis.

Fysioterapitjenesten
-individuell behandling forebygging vurdering av hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut trenger henvisning fra lege, betaler egenandel

Du finner de på: Frøya Maxtrim på Sistranda :
Rune Vikan 72449010/97560521
Roger Måsøval 72449010/41556500

Hitra Hitra Fysioterapi AS
72445915/90726006

JA Fysikalske
72600702/40294969