BHT- driver forebyggende arbeid.

· Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger

Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader

Overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen

Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte

Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Bistå med bedriftsinternt attføringsarbeid