HMS
Det er forkortelsen for helse, miljø og sikkerhet. HMS-arbeidet er viktig i det norske arbeidslivet, og vektlegges både hos arbeidsgiver og arbeidstaker.
 
 
   

  Helse

  Med helse menes fravær av sykdom samt fysisk, psykisk og sosial velvære.

  Miljø

  Miljø retter seg både mot det ytre miljøet og arbeidsmiljø.

  Sikkerhet

  Med sikkerhet tenker vi først og fremst på sikkerhet for mennesker og materiell.

   

  Kvalitet

  Kvalitet er engasjerte ansatte som bryr seg om arbeidsplassen sin og følger kvalitets forskriftene til enhver tid i bedriften. Orden + renhold + ryddighet = GOD KVALITET!

  Produksjonshygiene

  Hygiene inne på fabrikken er viktig i forhold til kvalitet.

  Inneklima

  På grunn av kvalitet på fisken vi må forholde oss å jobbe i lokaler med lav temperatur og høy fuktighet. Derfor det er viktig å kle seg etter disse forholdene.

  Arbeidsmiljøutvalg

  Arbeidsmiljøutvalget arbeider for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

   

  Verneombud

  Hver stor bedrift har verneombud. I bedriften skal verneombud ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

  Sikkerhetsutstyr

  Alt sikkerhetsutstyr som kreves for å utføre jobben får du utdelt ved arbeidsplassen

  Internkontroll

  Det er en fortløpende kontroll av alle rutiner og instrukser ved bedriften.

  Personlig hygiene

  Personlig hygiene er den enkeltes ansvar. Håndhygiene er det viktigste forebyggende tiltak.